Oddanie strony internetowej

Przekazanie witryny dla parafii wraz z pełnym dostępem do panelu administracyjnego, poprzedzone akceptacją Ks. Proboszcza, następuje po ukończeniu prac i jest niezależne od wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Zapewniamy szkolenia z obsługi i administrowania stroną dla osób z parafii, które będą dokonywały aktualizacji.

Wynagrodzenie za utworzenie i administrowanie stroną jest dobrowolną wpłatą na rzecz Fundacji, dokonywaną przez parafię, po przekazaniu gotowej strony internetowej.

Dokonujemy prezentacji kosztów utworzenia witryny, a do decyzji Ks. Proboszcza pozostawiamy kwestię kwoty i sposobu wynagrodzenia Fundacji.

Serwisowanie i aktualizacja strony

Po przekazaniu prowadzimy stały monitoring strony, aktualizujemy i unowocześniamy  witrynę w miarę rozwoju oprogramowania. W porozumieniu z Ks. Proboszczem prowadzimy również prace związane z uaktualnianiem treści i publikowaniem nowości w ustalonym zakresie. W każdej chwili, w miarę potrzeb, dokonujemy rozbudowy serwisu obejmując nim nowe zagadnienia.