Skład fundacji AMDG

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi Śródmieście w 2012 roku, a utworzona była w celach działań charytatywnych. Po pierwszej Radzie Fundacji kierunek działań zmienił się na działania ewangelizacyjne, a członkowie Rady i Zarządu rozpoczęli formację w jednej z łódzkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Wydarzeniem mającym wpływ na zmianę siedziby i przeniesienie działań na Dolny Śląsk był fakt powierzenia fundacji zabytku – Ruin Zamku Gryf  znajdujących się niedaleko Gryfowa Śląskiego. Obecnie jednak przebywamy na terenie województwa łódzkiego.

Aktywnymi członkami zarządu i rady fundacji pozostało małżeństwo Weroniki i Rafała (informatyk) Lewandowskich obdarowane przez Boga czwórką dzieci (oczekują na narodziny córeczki, ich czwartego dziecka).

Zamek Gryf – polska warownia obronna z pogranicza z Czechami, kiedyś siedziba książąt piastowskich, Konrada I Głogowskiego – wnuczka Św. Jadwigi Śląskiej stała się siedzibą fundacji. Dane nam jest prowadzić prace związane z porządkowaniem terenu zamku, aby mógł służyć również działaniom ewangelizacyjnym.